Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.)

 • Jeżeli dowódca pozostaje w niezgodzie z armią, choćby nawet ciężkie i lekkie strony formacji były na swoim miejscu, a przód i tył prawidłowo dobrane, to i tak dowodzeni przez takiego dowódcę żołnierze nie pokonają nieprzyjaciela.

  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • Jeżeli dowódca ciągle miota się pomiędzy tym, co słuszne, a tym, co niesłuszne i podczas planowania jest kłótliwy, może ponieść klęskę. Jeżeli wśród żołnierzy panuje nieporządek, wódz może ponieść klęskę.

  Jeżeli rozkazy są często zmieniane, a masy rozsierdzone, wódz może ponieść klęskę. Jeżeli w armii panuje dezorganizacja, a masy uważają dowódców i oficerów za niezdolnych, wódz może ponieść klęskę.

  Jeżeli koncentruje się na szkodzeniu innym i polega tylko na fortelach i zasadzkach, może ponieść klęskę.
  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • Ruszajcie na wojnę tylko wtedy, gdy zostały poczynione wszystkie przygotowania.

   
  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • Kto w dziesięciu bitwach zwycięża sześć razy, zawdzięcza to gwiazdom. Kto w dziesięciu bitwach zwycięża siedem razy, zawdzięcza to słońcu. Kto w dziesięciu bitwach zwycięża osiem razy, był pod silnym wpływem księżyca. Kto w dziesięciu bitwach zwycięża dziesięć razy, jest znakomitym wodzem, ale to prowadzi do nieszczęścia. 

   
  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • Wódz musi być rzetelny. Jeżeli nie jest rzetelny, nie będzie surowy. A jeżeli nie będzie surowy, nie będzie groźny. A jeżeli nie będzie groźny, żołnierze nie będą za niego umierać. Zatem głową armii jest rzetelność. Wódz musi być dobroduszny. Jeżeli nie jest dobroduszny, armia nie będzie walczyć. Jeżeli armia nie będzie walczyć, nie będzie mieć osiągnięć. Zatem tułowiem armii jest dobroduszność. Wódz musi posiadać Cnotę. Jeżeli brak mu Cnoty, to nie będzie miał siły. Jeżeli nie będzie miał siły, Trzy Armie nie dokonają podbojów. Zatem rękami armii jest Cnota. Wódz nie obejdzie się bez wiarygodności. Jeżeli żołnierze mu nie ufają, to nie będą wykonywać jego rozkazów. Jeżeli armia nie wykonuje rozkazów, nie jest jednością. Jeżeli nie jest jednością, nie zyska sławy. A zatem stopami armii jest wiarygodność. Wódz musi znać się na zwycięstwie. Jeżeli nie zna się na zwycięstwie, armii brakuje zdecydowania. Zatem zdecydowanie jest zadem armii.

   
  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • Z definicji żołnierze muszą podporządkowywać się pięciu wymogom: muszą zapomnieć o rodzinie na rzecz swojego wodza, zapomnieć o krewnych, gdy przekraczają granicę, zapomnieć o sobie, gdy stają naprzeciw swojego nieprzyjaciela, muszą oddać się śmierci, aby żyć, i wreszcie muszą usilnie pragnąć zwycięstwa.

  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • Oświeceni władcy i mądrzy wodzowie nie polegają na masach żołnierzy, jeżeli chcą osiągać dobre wyniki.

  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • Ci co siedzą w bezpiecznym zaciszu i pozostają bez ruchu, stają się zmęczeni.

  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • Bogactwo prywatne i państwowe to jedność. Wśród ludzi są tacy, którzy żyją krótko, a mają nadmiar dóbr materialnych, oraz tacy, którym nie wystarcza bogactw, a cieszą się długim życiem. Tylko oświeceni królowie oraz ludzie nadzwyczajni wiedzą o tym i potrafią tego przestrzegać. Martwy nie uzna tego za złe, a Ci, którym coś zostanie zabrane, nie będą mieć żalu. Oto niepodważalne Tao. Jeżeli jest prawidłowo stosowane, ludzie oddają wszystkie swoje siły. Bliscy władcy nie będą kraść, a dalecy spowalniać. Tam, gdzie jest dużo dóbr materialnych, pojawiają się spory. Jeśli ludzie nie są zgodni, nie uważają swoich zwierzchników za Prawych. Jeżeli dóbr jest niewiele, ludzie lgną do swoich zwierzchników. A jeśli ludzie do nich lgną, to Wszyscy pod Niebem będą ich szanować. Wytrwałość żołnierzy można zwiększyć, jeżeli dysponuje się tym czego pragną; obiecując im to, można zmusić ich do działania. Takie dowodzenie armią to prawdziwy skarb państwowy.

  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • Aby uderzyć ogłoście, że nie ośmielicie się walczyć. Pokażcie im, że jesteście nieudolni. Siedźcie pokornie i czekajcie, aż staną się aroganccy i zaczną napawać się swoimi ambicjami. Nie dajcie po sobie poznać, że coś knujecie. Uderzcie w nieoczekiwanej chwili. Zaatakujcie, gdy nie będą się bronić. Naciskajcie tam gdzie są słabi. Atakujcie tych, którzy zwątpili. Chociaż są dumni i waleczni, gdy ich armie opuszczą obóz, przód i tył stracą ze sobą kontakt. Wtedy musicie uderzyć w środek z taką siłą, jakbyście mieli dość piechoty, aby tego dokonać. Oto Tao atakowania silnego i licznego przeciwnika.

   
  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • Cztery czynniki – formacje, siła, zmiany i strategiczna nierównowaga sił – stosuje się w wojskowości.

  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • Jeżeli armią dowodzi ktoś, kto nie posiada stosownej wiedzy, to mamy do czynienia z zarozumialstwem. Jeżeli armią dowodzi ktoś, komu brakuje odwagi, mamy do czynienia z brawurą. Jeżeli dowodzi nią ktoś, kto nie zna Tao i nie brał udziału w wystarczającej liczbie bitew, to armia jest zdana na łaskę i niełaskę losu.

  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • Powiększcie fortyfikacje i wzmocnijcie determinację wojska. Zjednoczcie masy w prostym ordynku. Unikajcie nieprzyjaciela i skłaniajcie go do arogancji.  Zwódźcie go i męczcie. Atakuj, gdy nieprzyjaciel nie jest przygotowany i nacieraj, kiedy się tego nie spodziewa.

   
  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • Wodzowie mają trzy podstawowe cechy charakterystyczna, Pierwsza to ufność, druga – lojalność, a trzecia – śmiałość. Jaka lojalność? Wobec władcy. Jaka ufność? W nagrodę. Jaka śmiałość? W eliminowaniu zła. Nie można powierzyć dowodzenia armią komuś, kto nie jest lojalny wobec władcy. Kto nie ufa w zdobycie nagrody, tego szlachetni nie uznają za Cnotliwego. Kto nie ośmiela się likwidować zła, tego szlachta nie szanuje.

  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • Sprawcie, aby system wynagrodzeń i zapłat był jasny, a żołnierze bez wahania ruszą do boju. Jeżeli będziecie traktować oficerów z szacunkiem umrą za was. A nawet jeżeli zginą oficerowie, ich imiona zostaną zachowane dla potomności. Jeżeli zachwycicie ich podstawowymi radościami życia, umrą za ojczyznę. Jeżeli zwiążecie ich więzami rodzinnymi, będą umierać za groby przodków. Jeżeli uhonorujecie ich ucztą, będą umierać za jadło i napitek. Jeżeli żyją w spokoju, będą umierać w jego obronie. Jeżeli zapytacie o ich dolegliwości, będą umierać za waszą troskliwość.

  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • Udzielanie nagród jest sposobem uszczęśliwiania mas i powodem, dla którego żołnierzem zapominają o śmierci. Kary są sposobem przywracania porządku w chaosie i powodują, że ludzie boją się zwierzchników. Metodą kar i nagród można ułatwiać osiągnięcie zwycięstwa.

   
  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • Atakujcie, gdy wrogowie są nieprzygotowani. Nacierajcie tam, gdzie się was nie spodziewają.

  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • W armii zwycięstwo zależy od doboru żołnierzy, odwaga od przepisów, umiejętności od strategicznego rozmieszczenia sił, waleczność od ufności, siła od Tao, bogactwo od szybkiego powrotu, moc od dawania ludziom odpoczynku, szkody od częstych bitew.

  Istnieje pięć czynników, od których zależy ciągłe odnoszenie zwycięstwa. Wódz, który dostaje niepodzielną władzę, będzie zwycięzcą. Kto zna Tao, będzie zwycięzcą. Kto pozyska sobie masy, będzie zwycięzcą. U kogo lewa i prawa żyją w harmonii, będzie zwycięzcą. Kto analizuje nieprzyjaciela i poznaje teren, będzie zwycięzcą. 
  Istnieje pięć czynników, które są przyczyną ciągłych porażek. Wódz, któremu przeszkadza władca, nie będzie zwycięzcą. Kto nie zna Tao, nie będzie zwycięzcą. Nieuczciwy wódź nie będzie zwycięzcą. Kto nie korzysta ze szpiegów, nie będzie zwycięzcą. Kto nie zdobędzie mas, nie będzie zwycięzcą.
  Zwycięstwo zależy od zaufania, od jasnego systemu nagród, od doboru żołnierzy i od wykorzystania słabości przeciwnika. Oto skarb króla Wu.
   
  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • Tao armii składa się z czterech elementów: formacji, strategicznej siły, zmian i strategicznej nierównowagi siły. Poznanie tej czwórki pozwoli zniszczyć silnego przeciwnika i pojmać gorliwych dowódców. Strategiczna nierównowaga sił występuje wtedy, gdy ktoś wydaje się blisko, a uderza z daleka. Za dnia unosić wiele chorągwi, a w nocy uderzać w bębny – oto sposób na skłonienie przeciwnika do walki. Te cztery elementy decydują o działaniach wojskowych.

  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • Autorytet jest środkiem, który jednoczy masy. Strategiczna siła jest narzędziem skłaniającym żołnierzy do walki. Plany pomagają zaatakować nieprzyjaciela wtedy, gdy nie jest on przygotowany na atak. Fortel pomaga postawić przeciwnika w trudnej sytuacji. Wszystko to jest bardzo potrzebne dla ułatwiania sobie zwycięstwa.

  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"

Strony