Co cztery i pół dnia...

„Co cztery i pół dnia na naszej planecie przybywa milion ludzi.”

Z mojej biblioteki: Alan Weisman, Odliczanie.

„Wraz z tym, jak prawa własności stawały się coraz bardziej niepewne, a prawa gospodarcze obywateli były ograniczane, w ślad za ich prawami politycznymi, wygasał też wzrost gospodarczy.”

Z mojej biblioteki: Daron Acemoglu, James A. Robinson, Dlaczego narody przegrywają. Źródła władzy, pomyślności i ubóstwa.